saqs
AMBA
AMBA
AMBA
ABOUT-MDI-banner

Accreditations

A. Accredited by NBA (National Board of Accreditation)

  1. NBA Re-Accreditation

B. Accredited by Association of MBAs, UK.

  1. AMBA Re-Accreditation

C. Accredited by AMDISA, a SAARC recognized Accreditation Body.

  1. SAQS Re-Accreditation